GRUSTERMINAL

Behöver du harpad matjord, utfyllnadsmaterial, bärlager, stenmjöl eller makadam?

Vi tar fram det material du är i behov av och levererar det dit du vill!  

Ute på våra arbetsplatser har vi möjlighet att sortera den schakt eller jord som redan finns på plats. På så vis kan vi både få fram matjord, fyllnadsmaterial och makadam vilket i sin tur minskar materialkostnader och fraktkostnader. Det är även snällare för vår miljö eftersom det inte krävs lika många turer med lastbil.

Material för avhämtning

Vi har även ett lager av material på vår verksamhet som antingen kan levereras av oss eller hämtas efter överenskommelse.

Tidsbokning sker via telefon på 0416-584000

PRIS/TON