HUSGRUNDER/DRÄNERING

Ska ni bygga nytt?

Ett av våra arbetsteam arbetar nästintill enbart med att göra husgrunder till nybyggnation, tillbyggnad eller företag i form av kontorslokaler och flerfamiljshus.
Eftersom vi har hela Skåne som arbetsplats så gör vi husgrunder runt om i hela länet. 

Behov av dränering?

För att slippa få in fukt i huset är det viktigt att ha en korrekt utförd dränering.
Har du ett hus med källare är det extra viktigt att se till så att dräneringen fungerar. En dränerad källare riskerar inte att drabbas av fukt på grund av för hög grundvattennivå.
Dränering kan utföras när som helst på året förutom vid temperaturer lägre än -20°C eftersom marken fryser och blir omöjlig att gräva i.


KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT