FOTOGALLERI

FILMER

Genom att sortera den schakt eller jord som finns på arbetsplatsen vi befinner oss på så kan vi få fram både matjord, fyllnadsmaterial och makadam. På så vis minskas materialkostnader och fraktkostnader. Det behövs inte lika många turer med lastbil vilket även är snällare för vår miljö.

Här är en film på vårt husbygge som nu står klart.

Denna filmen är från ett jobb där vi gjort en ny infartsväg, förstorat körplanen och lagt ny vit singel. På filmen är vi igång med att sätta kantsten.