Harpning av jord

Genom att sortera den schakt eller jord som finns på arbetsplatsen vi befinner oss på så kan vi få fram både matjord, fyllnadsmaterial och makadam. På så vis minskas materialkostnader och fraktkostnader. Det behövs inte lika många turer med lastbil vilket även är snällare för vår miljö.

Husbygge

Här är en film från vårt husbygge som nu står klart. Huset har vi designat och gjort allt förarbete till så som bygglov, uppfyllnad av tomt, husgrund, invändigt och utvändigt vatten, dragit slang till el samt all trädgårdsanläggning. 

Körplan

Denna film är från ett jobb där vi gjort en ny infartsväg, förstorat körplanen och lagt ny vit singel. På filmen är vi igång med att sätta kantsten.