Anläggning av ny trappa

18.10.2022

Trappan och rampen är klar!

Vilket lyft för entrén och hur snyggt blev det? En gedigen och funktionell trappa med handikappsramp är på plats och vi åker vidare till nästa uppdrag.

Nu när L-stöden kommit på plats har vi fyllt upp och packat material för att kunna lägga plattorna på plats.

L-stöden som levererades igår börjar komma på plats och trappan börjar verkligen ta form.

Den gamla trappan är demonterad och vi ska påbörja arbetet med att bygga upp en ny. Här kranas material på plats.

Vi är i Malmö för att anlägga en ny trappa. Den gamla är uttjänt och behöver ersättas med en ny och mer hållbar entré. Inledningsvis så demonterar vi den gamla för att sedan inleda arbetet med att bygga upp en ny.