Anläggning av trädgård i Sjöbo

Då är vi igång med att anlägga en ny trädgård i centrala Sjöbo.