Asfaltering - Svansjö

19.10.2020

Här kommer bilder på hur resultatet blev när vi var i Svansjö för att asfaltera en infart. Arbetet innebar allt från att ta bort befintligt material på uppfarten samt köra bort gamla massor till att justera och asfaltera.

En uppfart i Svansjö behöver ett lyft och vi står till tjänst med att förbereda inför asfaltering. Bilderna ovan visar hur uppfarten ser ut undertiden som vi justerar och förbereder inför asfaltering.