Asfaltsjustering i Malmö

13.04.2023

Arbetet inne i Malmö fortsätter och vi är nere vid hamnen och arbetar just nu. Vi har hårdgjort längst med kajen och återställt en dagvattenbrunn. Plattor och kantsten har plockats bort. Brunnen har rensats och vi är i full gång med att kapa kantsten.

Kantsten ska tas bort så att vi kan justera marken så vi kan lägga ny asfalt.

Den befintliga asfalten tas i första skedet bort. Sedan får vi asfaltsjustera och lägga ny beläggning.

Vi är fortfarande inne i Malmö och arbetar med att asfaltsjustera och förbereda inför ny markbeläggning.

I Malmö är vi nere vid hamnen för att asfaltsjustera och förbereda inför ny asfalt.