Asfaltsjustering i Malmö

24.11.2022

I Malmö är vi nere vid hamnen för att asfaltsjustera och förbereda inför ny asfalt.