Asfaltsjustering i Malmö

05.12.2022

Kantsten ska tas bort så att vi kan justera marken så vi kan lägga ny asfalt.

Den befintliga asfalten tas i första skedet bort. Sedan får vi asfaltsjustera och lägga ny beläggning.

Vi är fortfarande inne i Malmö och arbetar med att asfaltsjustera och förbereda inför ny markbeläggning.

I Malmö är vi nere vid hamnen för att asfaltsjustera och förbereda inför ny asfalt.