Asfaltsjustering - Oran

24.04.2020

Här har vi tagit bort gammal asfalt och rakat av samt paddat ytan så att vi kan lägga ny asfalt. En häck är även borttagen längst med cykelbanan.