Åsumsbron i Sjöbo

13.08.2020

Vi har varit och arbetat vid Åsumsbron i Sjöbo där vi justerat slänten med ny sprängsten.