Avloppsanläggning

06.11.2018

Tommy och Mattias anlägger nytt avlopp och har i nuläget fått en slamavskiljare på plats.