Avloppsgrävning - Vanstad skola

Albin och Mikael har varit i Vanstad och grävt nytt avlopp till Vanstad skola.