Avloppsgrävning - Lund

26.02.2021

Det var dags att gräva fram gamla rör för att koppla ny avloppsledning. Vi har dels grävt fram alla befintliga rör, bytt till nya, satt nya brunnar och återställt.