Uppfart i Malmö

07.03.2016

Nu är uppfarten i Malmö klar!

Uppfarten bestod tidigare av asfalt som togs bort. En dagvattenbrunn bytades ut mot en ackodränränna och nya plattor lades.