Bostadsrätter till MBAS

10.12.2018

Tommy och Mattias gör grundarbetet till MBAS bostadsrätter ute på Sjöbo Väst. Arbetet har bland annat inneburit trädfällning, schakt, vatten och avlopp utvändigt och invändigt, hårdgörning, dagvatten m.m. En del arbete kvarstår men husen är på god väg att ta form.