Breddning av körfält - Malmö

07.02.2024

Vi är tillbaka i Malmö och har nu i uppdrag att ställa iordning under bron. 

Första omgången vi var på plats så skulle vi bredda körfälten uppe på bron för att ge plats för ett separat fält för kollektivtrafiken. Arbetet upp på bron är numera klart och fokus ligger på att få allt klart under bron. Gång och cykelvägen är där sedan tidigare. Vi behöver återställa slänten från marknivå upp till broväggen i detta skede.

I Malmö fortsätter arbetet med att bredda ett körfält till kollektivtrafiken. Just nu är det fokus på att ta bort länkplattor. Länkplattorna används som en konstruktionslösning inom brobyggnation och används för att åstadkomma en mjukare övergång mellan bro och bank. Om inte länkplattor används är det stor risk att det blir en sättningsskillnad. 

I Malmö ska vi bredda ett körfält för att underlätta i kollektivtrafiken vilket i sin tur resulterar i en bredare bro. Inledningsvis gräver vi fram fundament till gatubelysning och skurit asfalt.