Breddning av körfält - Malmö

31.08.2023

I Malmö fortsätter arbetet med att bredda ett körfält till kollektivtrafiken. Just nu är det fokus på att ta bort länkplattor. Länkplattorna används som en konstruktionslösning inom brobyggnation och används för att åstadkomma en mjukare övergång mellan bro och bank. Om inte länkplattor används är det stor risk att det blir en sättningsskillnad. 

I Malmö ska vi bredda ett körfält för att underlätta i kollektivtrafiken vilket i sin tur resulterar i en bredare bro. Inledningsvis gräver vi fram fundament till gatubelysning och skurit asfalt.