Byte av brunn

03.07.2018

Mats och Patricia har bytt en brunn inne på Good Morning Hotell i Malmö. Brunnen som syns på första bilden är den som har blivit bytt.