Dagvatten/dräneringsledning - Singelgatan i Malmö

12.12.2019

Nu när projekt Basunen är avslutat så är Mikael och Albin inne på Singelgatan i Malmö för att fixa nytt dagvatten och dräneringsledning.