Dagvattenhantering - Gamla Coop

14.12.2020

Vi har varit och grävt rännor för dagvattenkassetter vid gamla Coop i Sjöbo.

Arbetet startade med att ta bort de gamla plattorna för att kunna schakta till kassetterna. Under kassetterna la vi först fiberduk och runt kassetterna fyllde vi upp med material som stampades. När alla dagvattenkassetter tagit plats och kopplats in till brunnen så återfylldes det i etapper.