Dränering av källare och byte av mur/trappa

24.01.2022

Den gamla trappan är borta och grabbarna har börjat mura upp en ny med hjälp av murblock. Här har vi använts oss utav samma block som i muren.

Muren in till rabatten som fanns innan har tagits bort och arbetet med att mura upp en ny fräsch mur har påbörjats.

Efter dräneringsarbetet var det trädgårdens tur att få ett lyft. Bilderna ovan visar hur muren, trappan och rabatten såg ut i trädgården innan vi påbörjat vårt arbete.

Dräneringen är igång och vi gräver fritt kring husgrunden för att sätta isodrän.