Dränering av källare - Tygelsjö

06.02.2024

Check på den!

Vi har grovåterställt efter att vi dränerat runt hela bostadshuset. Marken behöver sätta till sig och ett riktmärke är att låta marken sätta till sig runt 1 månad per meter ner man grävt. Ska det ske finplanering eller liknande på ytan som vi grävt upp så behöver marken få sätta till sig ordentligt.

Att dränera under vintermånaderna är det mest optimala för då hinner marken bli bra till vädret tillåter att vi drar igång med finplanering.

Vi är just nu i Tygelsjö och dränerar en källare. 

Vi arbetar oss fram en gavel i taget där vi gräver fritt och monterar isodrän etc. På vissa ställen kan det vara ganska trångt och då gäller det att ha lagt upp en riktigt bra planering för att få arbetet till att flyta på.