Dränering och finplanering - Brf Korsör

01.09.2023

Där kom gungställningen på plats och arbetet inne på Brf Korsör börjar leda mot sitt slut. Det är småfix kvar så som att montera gungorna, dressa ut jord m.m. 

Se så fint det blir! Grabbarna är ju helt fenomenala på att lägga plattor. Där är några ytor kvar som ska läggas samt att det finns bänkar och lekutrustning som ska på plats. Det börjar verkligen ta sig.

Runt lekplatsen lägger vi plattor. Plattytor gör vi även intill garageväggen vilket i sin tur ramar in planteringsytorna. Det ska vara enkelt att ta sig fram och därför blir det en del plattytor på innergården.

Nu efter semestern är vi igång inne på Korsör igen och det är den kommande lekplatsen som är i fokus. 

Då monterar vi cykelställ för glatta livet!

Asfalten är på plats och vi monterar en hel del cykelställ till både vanliga cyklar och till lådcyklar. Arbetet inne på Korsör börjar lida mot sitt slut och efter vår sommarledighet ger vi oss på den nya lekplatsen som ska anläggas.

Inne på Brf Korsör fortsätter arbetet med ytmiljön. Vi lägger plattor under de balkonger som är kvar och gör gångar mellan bostadshusen och de gemensamma ytor som finns.

Vi fortsätter arbetet med att lägga plattor runt fasaden. Vissa balkonger är så pass låga att det är helt omöjligt att få in material som sedan ska paddas. Runt dessa balkonger har vi satt plattor på högkant och det blev väldigt tjusigt. 

Där är dränerat, justerat och sedum på garagetaket. Hur bra blev det inte med ny asfalt också?!

Efter att murarna kämpat in i det sista kunde de avsluta sitt arbete vid garagenedfarten så att vi kunde komma till för att justera det sista. Det är en del som ska klaffa när det är många entreprenörer på samma yta. Dock så kan vi låta bilden på slutresultatet tala för sig själv - för det ser jäkligt bra ut!

Inne på Köpenhamnsvägen i Malmö är det dags att klä garagetaket med sedum. Det är Vegtech som står för sedumet men vi har lagt isodrän på hela taket innan det andra ska på plats.

Det blir klart en trevligare känsla för de som har sina uteplatser uppe på garagetaket. Sedum höjer definitivt känslan av en ombonad utemiljö.

Samtidigt som garagetaket får sedum så lägger vi även plattor runt ljusgårdarna. Intill ljusgårdarna kommer vi sedan att så gräs.

Den gamla asfalten måste köras på deponi och lastas upp på lastbilen så vi blir av med materialet allt eftersom vi drar upp den gamla ytan. Utrymmet där vi arbetar just nu är inte överdrivet stor så det gäller att få bort allt överflödigt material för att kunna arbeta kring fria ytor.

Det är fokus på garagenedfarten idag. Efter att vi breddat nedfarten och satt nya L-stöd är det dags att riva upp den gamla asfalten. Ny nedfart kräver ny asfalt.

Här slevas det på och parkeringsgaraget inne på Korsör kräver att vi gräver djupare än vanligt när vi dränerar. Fasaden är ganska sliten och när vi har dränerat och packat igen så krävs det att murarna snyggar till på utsidan.

Vi påbörjar arbetet med att göra om landskapet inne på Brf Korsör. Inledningsvis får vi röja lite gammalt för att ge plats för nytt.

Vad rymlig garagenedfarten blev när trappan till källaren togs bort. Med hjälp av L-stöden kunde vi skapa en mycket bredare nedfart och göra det säkrare att köra ner till garaget. Lite längre fram ska det snyggas till och asfalteras.

Inne i Malmö fortsätter arbetet med Brf Korsör. Vi har påbörjat dräneringen av det sista lägenhetshuset och har arbetat oss fram till en garagenedfart. Eftersom nedfarten var så smal har det gjorts ändringar för att underlätta trafiken ned till garaget. Vi har därför plockat bort all befintlig asfalt, rivit den gamla trappan ned till källarnedgången och breddat hela uppfarten genom att sätta L-stöd där trappan var placerad tidigare.

Vi är på innergården igen och schaktar bort massor för att kunna anlägga en ny gräsyta.  

Plattorna på rampen är på plats!

Trots kyla och tjäle så kom plattorna på plats och rampen är komplett. Handledare monteras i efterhand när kunden tagit fram vilken modell de vill ha.

I fredags avslutade vi veckan med att lägga allt fokus på trappstegen till handikapprampen på Köpenhamnsvägen. Idag är det plattläggning längs hela rampen som är i fokus. Vårt mål är att kunna överlämna en fullt fungerande ramp innan arbetsdagen är slut. Nu kämpar vi! 

Inne på Köpenhamnsvägen i Malmö har vi börjat göra en handikappramp in till en butikslokal. Under tiden som vi dränerat runt byggnaden har vi fått sätta en provisorisk ramp in till lokalen. Lokalen har aldrig varit handikappanpassad så i samband med att vi behövt riva den befintliga trappan har vi påbörjat arbete med att bygga en ramp.

Eftersom butiken inte ska påverkas allt för mycket under arbetet har vi fått påbörja själva ramen för rampen innan öppning. Uppfyllnad och plattläggning får ske i samband med att butiken håller stängt. Lite pusslande men allt går om man har en plan! 

När vi har grävt fram grunden cirka 10-15 meter så lägger vi allt fokus på att sätta isodrän. När allt är på plats påbörjar vi arbetet med att slå igen efter oss.

Det är mycket i backen som man måste ta hänsyn till vid dränering. Här syns en hel del rör som måste hållas intakt men som vi måste komma förbi när vi ska dränera. 

Vid hus nummer 20 inne på Brf Korsör i Malmö fortsätter vi med att dränera. Där är en del ljusgårdar som vi behöver byta ut i takt med att vi gräver. Ljusgårdarna muras upp på nytt efter att dräneringen kommit på plats.

Under en del balkonger är det svårt att komma till för att dränera. Under just denna balkong har vi grävt fram så att ett gammalt fönster kan sättas igen också.

Titta vad bra det blir!

Det blir riktigt snyggt med murade ljusgårdar kring de nya fönsterna på källarplan. Dräneringen är inget som syns (dock oerhört nödvändigt och funktionellt) så det är extra kul att det även sker förbättringar som syns ovanför marknivå. 

Runt fönstren på källarplan så har vi behövt ta bort de befintliga ljusgårdarna för att komma till för att dränera. Nu när dräneringen är på plats är det dags att återställa. Marken packas i etapper och vi murar nya ljusgårdar runt källarfönstren.

Ute vid lägenhetshusets framsida är där mindre plats att arbeta på och för att förhindra att spärra av allt för stora ytor så arbetar vi på en väldigt liten yta.

Dräneringen i Malmö är framme vid husets framsida och vi arbetar oss vidare för att kunna dränera längst med långsidan ut med vägen.

Vi slår igen ena sidan av huset och jobbar oss bort mot ena gaveln. Snart är det husets framsida som ska dräneras.

Dräneringen fortlöper och isodränen sätts på plats efterhand som vi gräver oss fram längst med fasaden.

Vi arbetar oss successivt fram med dräneringen. Efterhand som vi gräver fram grunden så arbetar vi oss bitvis framåt med att sätta isodrän. Efter att vi satt skivor och material på plats så slår vi igen innan vi arbetar oss vidare.

Dräneringen inne i Malmö till Brf Korsör är igång och vi har börjat schakta kring den ena husgaveln. 

Inne i Malmö ska vi dränera till en bostadsrättsförening. Totalt rör det sig om fyra stycken lägenhetshus som ska dräneras i etapper. Innan vi kan dra igång är det en del som vi behöver gå igenom med de andra entreprenörerna. Inledningsvis ska vi riva en del mindre byggnationer så som cykelskjul för att få plats för att arbeta.