Dränering - Brf Korsör

29.11.2022

Ute vid lägenhetshusets framsida är där mindre plats att arbeta på och för att förhindra att spärra av allt för stora ytor så arbetar vi på en väldigt liten yta.

Dräneringen i Malmö är framme vid husets framsida och vi arbetar oss vidare för att kunna dränera längst med långsidan ut med vägen.

Vi slår igen ena sidan av huset och jobbar oss bort mot ena gaveln. Snart är det husets framsida som ska dräneras.

Dräneringen fortlöper och isodränen sätts på plats efterhand som vi gräver oss fram längst med fasaden.

Vi arbetar oss successivt fram med dräneringen. Efterhand som vi gräver fram grunden så arbetar vi oss bitvis framåt med att sätta isodrän. Efter att vi satt skivor och material på plats så slår vi igen innan vi arbetar oss vidare.

Dräneringen inne i Malmö till Brf Korsör är igång och vi har börjat schakta kring den ena husgaveln. 

Inne i Malmö ska vi dränera till en bostadsrättsförening. Totalt rör det sig om fyra stycken lägenhetshus som ska dräneras i etapper. Innan vi kan dra igång är det en del som vi behöver gå igenom med de andra entreprenörerna. Inledningsvis ska vi riva en del mindre byggnationer så som cykelskjul för att få plats för att arbeta.