Dränering - Brf Korsör

13.03.2023

Vi är på innergården igen och schaktar bort massor för att kunna anlägga en ny gräsyta.  

Plattorna på rampen är på plats!

Trots kyla och tjäle så kom plattorna på plats och rampen är komplett. Handledare monteras i efterhand när kunden tagit fram vilken modell de vill ha.

I fredags avslutade vi veckan med att lägga allt fokus på trappstegen till handikapprampen på Köpenhamnsvägen. Idag är det plattläggning längs hela rampen som är i fokus. Vårt mål är att kunna överlämna en fullt fungerande ramp innan arbetsdagen är slut. Nu kämpar vi! 

Inne på Köpenhamnsvägen i Malmö har vi börjat göra en handikappramp in till en butikslokal. Under tiden som vi dränerat runt byggnaden har vi fått sätta en provisorisk ramp in till lokalen. Lokalen har aldrig varit handikappanpassad så i samband med att vi behövt riva den befintliga trappan har vi påbörjat arbete med att bygga en ramp.

Eftersom butiken inte ska påverkas allt för mycket under arbetet har vi fått påbörja själva ramen för rampen innan öppning. Uppfyllnad och plattläggning får ske i samband med att butiken håller stängt. Lite pusslande men allt går om man har en plan! 

När vi har grävt fram grunden cirka 10-15 meter så lägger vi allt fokus på att sätta isodrän. När allt är på plats påbörjar vi arbetet med att slå igen efter oss.

Det är mycket i backen som man måste ta hänsyn till vid dränering. Här syns en hel del rör som måste hållas intakt men som vi måste komma förbi när vi ska dränera. 

Vid hus nummer 20 inne på Brf Korsör i Malmö fortsätter vi med att dränera. Där är en del ljusgårdar som vi behöver byta ut i takt med att vi gräver. Ljusgårdarna muras upp på nytt efter att dräneringen kommit på plats.

Under en del balkonger är det svårt att komma till för att dränera. Under just denna balkong har vi grävt fram så att ett gammalt fönster kan sättas igen också.

Titta vad bra det blir!

Det blir riktigt snyggt med murade ljusgårdar kring de nya fönsterna på källarplan. Dräneringen är inget som syns (dock oerhört nödvändigt och funktionellt) så det är extra kul att det även sker förbättringar som syns ovanför marknivå. 

Runt fönstren på källarplan så har vi behövt ta bort de befintliga ljusgårdarna för att komma till för att dränera. Nu när dräneringen är på plats är det dags att återställa. Marken packas i etapper och vi murar nya ljusgårdar runt källarfönstren.

Ute vid lägenhetshusets framsida är där mindre plats att arbeta på och för att förhindra att spärra av allt för stora ytor så arbetar vi på en väldigt liten yta.

Dräneringen i Malmö är framme vid husets framsida och vi arbetar oss vidare för att kunna dränera längst med långsidan ut med vägen.

Vi slår igen ena sidan av huset och jobbar oss bort mot ena gaveln. Snart är det husets framsida som ska dräneras.

Dräneringen fortlöper och isodränen sätts på plats efterhand som vi gräver oss fram längst med fasaden.

Vi arbetar oss successivt fram med dräneringen. Efterhand som vi gräver fram grunden så arbetar vi oss bitvis framåt med att sätta isodrän. Efter att vi satt skivor och material på plats så slår vi igen innan vi arbetar oss vidare.

Dräneringen inne i Malmö till Brf Korsör är igång och vi har börjat schakta kring den ena husgaveln. 

Inne i Malmö ska vi dränera till en bostadsrättsförening. Totalt rör det sig om fyra stycken lägenhetshus som ska dräneras i etapper. Innan vi kan dra igång är det en del som vi behöver gå igenom med de andra entreprenörerna. Inledningsvis ska vi riva en del mindre byggnationer så som cykelskjul för att få plats för att arbeta.