Dränering & innergård - Malmö

01.03.2024

Här går det undan! Vippgungan är monterad och vi har fyllt upp med material runt om. Nu börjar det verkligen att likna en lekplats.

Lekplatsen börjar ta form och gungställningen, sandbordet och vippgungan är på plats. Nu ska vi bara fylla upp lekområdena med rätt material.

Lekytor till den kommande lekplatsen börjar ta form. Här ska det finnas plats för en gungställning, en sandlåda med sandbord och en vippgunga.

Nu börjar det äntligen likna något! 

Allt arbete under marknivå är avklarat och vi kan nu påbörja de arbetsmoment som faktiskt gör skillnad för innergårdens utemiljö. Vi har justerat marknivåerna och arbetar oss stegvis framåt. Cykelparkeringarna, lekytor och gångar som ska asfalteras har fått en plattram.

Vädret är även på vår sida nu igen och förhoppningsvis så går vi mot ljusare och varmare tider för att få projektet till att flyta på.

Äntligen har vi kunnat återställa efter vårt dräneringsarbete. Nu kan vi börja lägga fokus på ytmiljön. Vi ska bland annat anlägga cykelparkering och sittytor runt om på innergården. 

Det är ett nytt år men vi fortsätter att arbeta där vi avslutade det gamla året.

Vi är igång med att dränera och på schemat just nu står det att montera isodrän på källarväggen.

Inne i Malmö kämpar vi vidare med dräneringen. Eftersom vi ska göra om hela innergården så innebär det att vi behöver rensa upp och ta bort den befintliga utemiljön.

Inne i Malmö har vi dragit igång med att dränera ett lägenhetskomplex. 

Vi är i full gång med att gräva fram källarväggen som vi ska montera isodrän på. Ingången till innergården där vi är och arbetar är väldigt begränsad. Vi har därför får använda oss utav våra allra minsta maskiner.