Husgrund i Ystad

30.03.2021

Bilder på arbetet med dagvattenbrunnar och dagvattenmagasin som börjar ta form.

Dagvattenbrunnar är på plats och likaså är dränering/dagvatten klart. Fiberduk är utlagd och justering av makadam är påbörjad.

Idag har det mäts in avlopp, vatten och el. Det är även schaktat till dagvatten samt att grävning för avlopp har påbörjats.

Grabbarna är i Ystad för att göra en ny husgrund.