Föreningsgatan i Sjöbo

Vi har påbörjat justeringen av gång- och cykelvägen på Föreningsgatan i Sjöbo.