Föreningsgatan/Skolgatan i Sjöbo

Vi är och arbetar vid korset där föreningsgatan möter skolgatan. Här justerar vi just nu körbanan.