Galaxgatan 31

Här kommer bilderna från vår försäljning av Galaxgatan 31!