Gång- och cykelväg i Sjöbo

12.06.2017

Såhär bra blir gång- och cykelvägen på Föreningsgatan i Sjöbo.