Gång- och cykelväg i Sjöbo

Såhär bra blir gång- och cykelvägen på Föreningsgatan i Sjöbo.