Granithällar - Lund

09.07.2024

Där kom gräset på plats och vi är klara för denna gång!

Kunden har valt att köra på färdigt gräs vilket innebär att gräset levereras i en rulle. Det kan i sin tur rullas ut direkt på plats. Gräset behöver omsorg den första tiden för att rota sig och efter cirka två veckor med mycket vatten så är gräsmattan redo att beträdas.

Nä men se så snyggt! Uppfarten är klar och smågatstenen är på plats. Vi har även fogat så nu är det gräset som ska på plats innan vi är helt klara.

Vid infarten sätter vi smågatsten i bågar. Ytorna intill smågatstenen ska vi även dra av för att rulla ut nytt gräs innan vi är klara.

Då är fogen på plats. Granithällarna blev så snygga tillsammans med storgatstenen som ramar in hela ytan. Runt en rabatt har vi knackat ner smågatsten för att avgränsa ytan.

Plattorna är snart helt på plats och snyggt blir det! Det återstår sågningar och fogning innan ytan är redo att användas.

Vi är återigen i Lund för att lägga granithällar i en trädgård. För att rama in ytan som ska plattläggas så sätter vi storgatsten runt om trädgården.