Hårdgörning i trädgård

02.09.2020

Då tog vi oss an ett kortare projekt där vi grävt upp en befintlig yta för att hårdgöra.

Projektet innebar att vi fick ta bort befintligt material, lägga bärlager som sedan packats, fiberduk fick ta plats för att sedan täckas av 5 cm makadam. Vi tog hand om det gamla materialet och lämnade beställaren med sin nya hårdgjorda yta.