Högestad - Plansilo

09.04.2024

Vi har grävt alla gropar, dragit alla rör, satt alla plintar, hårdgjort alla ytor och nu är vi redo för att gjuta. 

Arbetet med rördragning fortsätter och vi arbetar oss framåt genom den 100 meter långa kommande plansilon.

Här går det undan!

Vi har borrat in brunnar och lagt dagvattenrör. Vi har även packat och fyllt upp längst med väggarna till den kommande plansilon.

Då är 140 stycken hål för plintar nu grävda, hårdgjorda och uppfyllda med makadam. Snart kan bygget av plansilon börja!

I Högestad är vi för att sätta plintar till en kommande maskinhall.

Bygget är stort och vi använder oss av GPS för att få allting korrekt. Just nu förbereder vi marken för plintarna.