Husgrund - Glimmingehus

14.05.2024

Arbetet med den nya husgrunden rör sig framåt. Allt inre VA är draget och nu är det fokus på yttre VA. Vi har även satt dagvattenbrunnen på plats samt att vi grävt fram fiber.

Just nu är det fokus på inre avlopp. Vi har även grävt fram vattenslang och börjat mäta ut inre VA.

Vi har landat i Glimmingehus för att göra en ny husgrund. Arbetsplatsen är etablerad och vi har hunnit sätta profiler samt börjat schakta.