Husgrund - Gullåkra

11.04.2023

Vi har dragit rör och slang inne i huset och förbereder allt invändigt avlopp.

Husgrunden är påbörjad och vi har hårdgjort inne i huset.

För att vi ska kunna ta emot leveranser och för att de kommande byggarna ska komma åt arbetsplatsen så behöver vi ha en bra infartsväg. Vägen är gjord och vi påbörjar arbetet med själva husgrunden.

Här dras det rör fram till den kommande huskroppen. Dagvattenkassetterna är på plats och samlingsbrunnen är även på plats.

Just nu gräver vi till en ny vattenledning som ska dras fram till det kommande huset.

Infartsvägen till det kommande husbygget tar sin form. Vi får schakta av en del material där infartsvägen ska vara. Den kommande vägen fyller vi sedan upp med makadam som packas.

Utanför Staffanstorp i Gullåkra är vi och schaktar till en husgrund.

Eftersom huset kommer till att ligga en bit in på tomten behöver vi börja med att göra en väg. Utan en ordentlig väg fram till arbetsplatsen kan inga leveranser nå fram. Nu jäklar börjar vi sleva!