Husgrund i Åstorp

18.02.2022

Avlopp och dagvatten står på agendan innan finutsättning sker.

Vi har förflyttat oss till Åstorp för att göra en ny husgrund. Profiler är satta och vi har börjat gräva.