Husgrund i Lunnarp

21.04.2022

Vatten, avlopp, el och dagvatten står på agendan och vi har även börjat dränera och justera makadam.

I Lunnarp ska det byggas hus och vi är på plats för att göra husgrunden.