Husgrund i Sjöbo

14.11.2018

Här har vi gjort en grovutsättning av huset och dragit vatten, fiber samt avlopp i huskroppen. Vi har även hårdgjort infarten och grävt stenkista.