Husgrund - Östra Grevie

15.03.2021

Makadambädden är utlagd och justerad. Samlingsbrunn är nedgrävd och stuprör samt dräneringsrör är kopplade. 8 st dagvattenkassetter är även satta. Projektet går framåt och husgrunden börjar närma sig gjutning.

Då var vi etablerade för en ny husgrund i Östra Grevie. Profilerna är satta och schakten är påbörjad.