Husgrund - Sjöbo Väst

25.06.2024

Då var det dags att fylla upp grunden med material. Inre VA är på plats samt att vi fått yttre VA på plats.

Arbetet med att dra inre VA ligger i fokus. Vi har även fått elskåpet på plats och börjat dra yttre VA. Elslangar är även på plats och vi har börjat arbeta med dagvattenledningar.

Då har vi schaktat till grunden. Nu börjar arbetet med att dra inre VA samt forma grunden.

Dags att bygga nytt!

Vi är i Sjöbo Väst för att göra en ny husgrund och inleder med att schakta av tomten.