Husgrund till maskinhall

26.08.2022

Denna gång är det inte ett boningshus vi gör husgrund till utan en maskinhall.

Förutom att etablera arbetsplatsen så har vi börjat schakta, gjort en grovutsättning, satt dagvattenbrunn samt börjat gräva för el och vatten. Här går det undan!