Husgrund - Utsiktsvägen

04.10.2023

Tomten är justerad och grunden är schaktad. Inre VA är på plats och vi ska börja jämna till ytan.

En ny månad innebär i detta fallet en ny husgrund. Här ska vi jämna till marknivåerna och få till en grund till en kommande villa.