Husgrund - Villa Bernhof

22.03.2021

Efter att ha varit med och gjort husgrunden är vi tillbaka för att gräva en pool och göra trädgård. Första etappen är att förbereda inför den kommande poolen. Vi har grävt, fått ner fiberduk, dränerat, lagt stenmjöl och paddat. Vi har även satt spolbrunn.

Ett av våra arbetsteam lägger all sin arbetstid på att göra husgrunder och nu har de gjort det igen!

Projektet har inneburit att det schaktats för både husgrund och verkstad. Materialet har körts bort och grus har körts på plats. Dagvatten och dränering har gjorts samt att inre avlopp har kommit på plats. El till både hus och garage har grävts fram. Vi har även grävt in vatten till ett framtida växthus.

 Det här projektet har inte bara inneburit att vi ska gräva en husgrund utan vi har även förberett för en framtida pool. I början av oktober påbörjades även grävning för ett minireningsverk samt att dränering och stenkista blev helt klart. 

Nu är husgrunden klar och det är dags att lämna över arbetsplatsen till byggarna.