Husgrund - Villa Hägglöf

10.05.2021

Pierre och Mattias har grävt el och satt elskåp. De har även lagt avlopp och grävt fram fiber. Vattenservis är på plats och vattenledningar är provtryckta.

Då har vi etablerat och gjort oss redo för att dra igång med en ny husgrund.

Förutom att etablera med maskin och bod så har vi behövt göra en tillfällig väg på tomten för att enklare kunna ta oss fram till platsen som husgrunden ska göras på. Därefter har vi lossat material, grävt stenkista, satt profiler och grävt samt byggt ihop dagvattenmagasin. Schakten för själva huskroppen påbörjades efter att vi grävt och satt dagvattenbrunn.