Husgrund - Villa Persson

30.08.2021

Det är dags för att dra vidare till nästa husgrund som kommer till att göras i Dalby. 

Arbetsplatsen är etablerad, huskroppen är utsatt och grabbarna har börjat gräva för både huskropp, el och brunn.