Husgrund - Villa Sigfridsson

12.07.2021

En ny dag, en ny husgrund.

Ja, kanske inte riktigt men vi gör många husgrunder. Gubbarna är effektiva och har schaktat, satt profiler, grävt fram elkabel samt grävt bort stenkista.