Husgrunder i Skarrie

31.10.2023

De två husgrunderna i Skarrie är formade. Golvvärmen är även på plats tillsammans med den yttersta armeringen. Vi har börjat dra dagvattenledningar som ska föra bort regnet som rinner ner i de kommande stuprören.

I Skarrie gör vi just nu två stycken husgrunder.

Innan vi kunnat komma till för att påbörja arbetet med att schakta så har vi haft en del jobb med att röja. Där var en del träd och buskar som skulle bort. Efter all röjning så har vi kunnat gräva ohindrat och är på god väg med att färdigställa grunderna till nästa entreprenör som tar över.