Husrivning

01.12.2023

I Västra Vemmerlöv är vi och river ett gammalt hus. När huset är nere ska vi påbörja arbetet med att göra plats för ett nytt hus.