Infart - Ystad

17.05.2023

Uppfarten i Ystad börjar bli klar och vi har lagt plattor, murat och arbetar med det sista fixet innan vi är helt klara.

En mur är på plats och arbetet med att finjustera inför ytbeläggningen är igång. 

Vi är i Ystad och gör om en infart. Vi schaktar av för att kunna hårdgöra ytan så att marken blir optimal för att parkera.