L-stöd och trädgård i Genarp

11.05.2022

Uppfarten framför garaget har fått plattor samt att en skiljemur är på plats. Bredvid muren kommer vi till att asfaltera.

Här händer det grejer!

Nu när gräsytan i trädgården får chans att växa till sig så har vi skiftat fokus till framsidan. Här ska en uppfart hårdgöras och asfalteras. Dels så kommer vi lägga en gräsklipparkant runt asfalten men även lägga en del plattor på en del av uppfarten. En befintlig mur på framsidan kommer tas bort och ersättas med en ny snygg mur.

Vi är tillbaka i Genarp igen och nu är det dags att köra lite finplanering efter att ytorna satt till sig från förra omgången vi var på plats. Sist arbetade vi med att få upp trädgården till en jämn nivå med hjälp utav L-stöd. Nu är det gräsytan i trädgården som ska jämnas till och få gräs. Sedan ska infarten asfalteras och plattläggas samt att vi ska byta ut en befintlig mur till en ny på framsidan.

L-stöden är på plats och tomten är schaktad i två nivåer. Den schakt som varit överflödig i trädgården har använts för att fylla upp vid L-stöden. Arbetet med att jämna till kanterna vid L-stöden är igång och snart lämnar vi Genarp för denna gången. Nästa etapp blir att göra all finplanering till våren.

Buskage, växter och träd är undanröjt och det är schaktat för att ge plats för alla L-stöd. På makadambädden så placerar vi i nuläget ut alla L-stöd. Trädgården kommer gå i två etapper och likaså höjden på stöden. 

När alla stöd är på plats är vi klara för denna omgången. I Maj återvänder vi för att göra finplanering.

Det nya arbetsåret drar igång med ett projekt i Genarp. Här ska vi inledningsvis röja undan buskage, växtligheter och träd för att sedan förbereda för att sätta L-stöd. Trädgården är i dagsläget igenvuxen och går i flera nivåer. 

Det ska det bli ändring på!