L-stöd och trädgård i Genarp

24.01.2022

L-stöden är på plats och tomten är schaktad i två nivåer. Den schakt som varit överflödig i trädgården har använts för att fylla upp vid L-stöden. Arbetet med att jämna till kanterna vid L-stöden är igång och snart lämnar vi Genarp för denna gången. Nästa etapp blir att göra all finplanering till våren.

Buskage, växter och träd är undanröjt och det är schaktat för att ge plats för alla L-stöd. På makadambädden så placerar vi i nuläget ut alla L-stöd. Trädgården kommer gå i två etapper och likaså höjden på stöden. 

När alla stöd är på plats är vi klara för denna omgången. I Maj återvänder vi för att göra finplanering.

Det nya arbetsåret drar igång med ett projekt i Genarp. Här ska vi inledningsvis röja undan buskage, växtligheter och träd för att sedan förbereda för att sätta L-stöd. Trädgården är i dagsläget igenvuxen och går i flera nivåer. 

Det ska det bli ändring på!