Lekplats: Före & Efter

22.06.2020

Här ser vi hur den nya lekplatsen fått ett nytt utseende. Till vänster ser ni hur den såg ut innan och till höger är resultatet.