Minireningsverk - Västra Vemmenhög

12.04.2024

Då är minireningsverket på plats och vi har återställt och avetablerat. 

Minireningsverket är nere i marken och det är inkoppling som står på schemat. Hålet för dagvattenkassetterna är även schaktat och kassetterna är redan nere i backen.

Här går det undan!

Bädden till det nya minireningsverket är klart och arbetet med att sätta allt på sin plats är igång.

Vi åker till Västra Vemmenhög i Skurup för att ta bort en gammal trekammarbrunn. Brunnen ska ersättas med ett BAGA bioficient minireningsverk.