Möllers mosse

07.08.2017

Idag drar vi igång med att skapa sittplatser av granitblock från den gamla lokvändarplatsen vid västra slänten ner mot vattnet. Vid strandlinjen ska det även rustas upp och få ett nytt utseende samt att det ska anläggas en brygga.